Tag Archives: szkolenia bhp

wymogi

Wymogi prawne względem pracowników i organów kontroli / 50 zł

Szkolenie  ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy właściciel firm z sektora MŚP w zakresie praw i obowiązków pracowników, podstawowych obowiązków pracodawcy, a także postępowania w przypadku wypadku w firmie oraz kontroli ze strony Państwowej Inspekcji Pracy. Szkolenie powstało w oparciu o aktualne regulacje prawne.

rodzice

Prawa i obowiązki rodzica w pracy. Praktyczny przewodnik

Szkolenie ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy rodziców – pracowników firm, w zakresie przysługujących im praw w miejscu pracy, ale także przypomnieć o najważniejszych obowiązki nałożonych na nich samych. Treści szkolenia zostały stworzone w oparciu o aktualne przepisy prawa.

Szkolenia internetowe i Publikacje