INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez firmę  JulaMedia Sylwia Frankiewicz z siedzibą przy ul. Sportowa 2 lok. 106, 35-111 Rzeszów.

Definicje:

 • Administrator serwisu , Sprzedawca
  JulaMedia Sylwia Frankiewicz,
  ul. Sportowa 2 lok.106, 35-111 Rzeszów,
  biuro@julamedia.pl, tel. 794-794-008
  NIP: 5170036761, REGON: 180920896,
  Nr konta: Credit Agricole 44 1940 1076 6282 7962 0000 0000

 • Numer wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych  w WUP  w Rzeszowie 2.18/00106/2013
 • E-book – (także: eBook, książka elektroniczna lub publikacja elektroniczna), e-książka – treść zapisana w formie elektronicznej, przeznaczona do odczytania za pomocą odpowiedniego oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu komputerowym. Plik dostarczony w postaci dokumentu PDF. Wymaga posiadania kompatybilnego sprzętu oraz oprogramowania – zobacz również dział TREŚCI CYFROWE

 • Grafika informacyjna (infografika) służy obrazowemu przedstawianiu informacji w możliwie prosty i czytelny sposób. Z tego względu jest wykorzystywana przy projektowaniu znaków, map terenu, redakcji artykułów prasowych oraz w celach edukacyjnych. Język symboliczny umożliwia porozumienie się specjalistów z różnych dziedzin, np. informatyków, matematyków, badaczy przyrody i statystyków. Plik dostarczony w postaci dokumentu PDF lub pliku graficznego (jpg lub png). Wymaga posiadania kompatybilnego sprzętu oraz oprogramowania – zobacz również dział TREŚCI CYFROWE

 • Kupujący – kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą oraz każda inna jednostka organizacyjna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.

 • Uczestnik kursu –  pełnoletnia osoba zgłaszana przez kupującego do odbycia szkolenia.

 • Mind Mapping (dosłownie mapowanie myśli) – szczególny rodzaj notowania, mający według jego twórców zwiększać efektywność pracy i zapamiętywania oraz aktywować intuicję dzięki wykorzystaniu synergicznej współpracy obu półkul mózgowych. Plik dostarczony w postaci dokumentu PDF lub pliku graficznego (jpg lub png). Wymaga posiadania kompatybilnego sprzętu oraz oprogramowania – zobacz również dział TREŚCI CYFROWE

 • Produkty: ebooki, infografiki, szkolenia internetowe, mapy myśli dostępne w serwisie Sprzedawcy.

 • Serwis – witryna internetowa dostępna w Internecie pod adresem:

  • www.julamedia.pl

  • www.julamedia.pl/moodle

  • www.akademia.julamedia.pl

  • www.bystrytata.pl

 • Szkolenie internetowe to inaczej nauczanie przez Internet (e-learning). Szkolenie dostarczane kupującemu w formie elektronicznej na specjalnie stworzonej platformie szkoleniowej. Korzystanie ze szkolenia wymaga posiadania dodatkowego oprogramowania.

 • Usługi – usługi szkoleniowe, informatyczne, marketingowe oraz inne usługi świadczone przez Sprzedawcę w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

 • Użytkownik – każda osoba korzystają z zasobów serwisu:

  • www.julamedia.pl

  • www.julamedia.pl/moodle

  • www.akademia.julamedia.pl

  • www.bystrytata.pl

 • Wideoszkolenie – szkolenie na żywo prowadzone w trybie trener – uczestnik. Korzystanie ze szkolenia wymaga posiadania sprzętu komputerowego / tableta / smarftona oraz dodatkowego oprogramowania.Patrz Treści cyfrowe.

 

OFERTA SERWISU

 

Oferta serwisu obejmuje:

 • Wydawnictwa książkowe w formie elektronicznej (eBooki) udostępniane w formie plików PDF.

 • Szkolenia w formie elearning udostępniane na platformie edukacyjnej Sprzedawcy (akademia.julamedia.pl) lub jego Partnerów biznesowych.

 • Mapy myśli oraz infografiki udostępniane w formie plików graficznych (jpg, png).

 • Usługi informatyczne, szkoleniowe oraz marketingowe świadczone są w ramach wykonywanej działalności gospodarczej.

 1. Sprzedający zastrzega możliwość udostępniania Produktu bez konieczności dokonywania za niego płatności po uprzednim zarejestrowaniu w Serwisie.

 2. Produkty oferowane przez Sprzedającego są Produktami wydawanymi przez JulaMedia Sylwia Frankiewicz na podstawie umów zawieranych z osobami i podmiotami uprawnionymi do ich rozpowszechniania.

 3. Wszystkie podane w serwisie ceny są cenami brutto, tzn. zawierają należny podatek VAT.

 4. Na wszystkie dokonane zakupy są wystawiane faktury ZW. Faktura wystawiony/a zostanie po potwierdzeniu dokonania płatności za produkt lub usługę.

  Uwaga. Akceptując regulamin, akceptujesz sposób dostarczenia faktury w wersji elektronicznej, w formacie PDF, drogą mailową.

 5. Ceną wiążącą jest cena podana podczas składnia zamówienia na podstronie ”Zamówienia”.

ZASADY KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH FUNKCJI SERWISU

 1. Przeglądanie danych zawartych w serwisie jest bezpłatne i nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami użytkownika wobec Administratora.

 2. Przeglądanie zawartości serwisu nie wymaga rejestracji.

 3. Treść serwisu jest własnością Administratora. Kopiowanie wszelkiej zawartości strony, a w szczególności opisów i zdjęć produktów w celach komercyjnych bez pisemnej zgody jest zabronione.

ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW PRODUKTÓW I USŁUG

 1. Zamówienia na towary przyjmowane są w formie elektronicznej za pomocą formularza zamówienia (koszyka) dostępnego na stronie. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i podanie prawdziwych danych.

 2. Złożenie zamówienia nie wymaga założenia konta i zalogowania się. W przypadku dobrowolnego założenia w serwisie konta klienta, Kupujący jest zobowiązany do przechowywania hasła i loginu w bezpiecznym miejscu i do nieudostępniania ich osobom trzecim.

 3. Zamówienia można składać 24/7. Zamówienia są realizowane tylko w godzinach pracy firmy: pn-pt 8.30 do 16.30.

 4. Dokonanie zamówienia treści cyfrowych wiąże się z koniecznością zaznaczenia przez Kupujące go w formularzu zamówienia pola “TAK, chcę otrzymać zamówiony produkty lub usługę natychmiast po zaksięgowaniu środków i rezygnuję z przysługującego mi prawa do odstąpienia od umowy.”

 5. Po potwierdzeniu zamówienia, kupujący otrzyma automatycznie emaila zawierającego szczegółowe dane swojego zamówienia oraz fakturę proformę, a w przypadku wybrania formaty zapłaty: przelew bankowy – dane niezbędne do dokonania płatności.

 6. Na dokonanie zapłaty za zamówione produkty i usługi oczekujemy 72 h licząc od momentu złożenia zamówienia.

 7. Złożenie zamówienia na sklepie pociąga za sobą obowiązek zapłaty ponieważ:

  • W przypadku złożenia zamówienia produktów, następuje automatyczne rozpoczęcie przygotowywania spersonalizowanej kopii produktu, 

  • W przypadku złożenia zamówienia usługi (np kursu), następuje rozpoczęcie przygotowania do realizacji usługi zgodnie z wytycznymi Kupującego

 8. Zamówienie dotyczące produktów zostanie w pełni zrealizowane po otrzymaniu przez Administratora potwierdzenia z banku lub od operatora transakcji online (Transferuj.pl) informacji o dokonaniu płatności. Realizacja zamówienia następuje do 48 godz. roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty.

 9. Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności Administrator  prześle wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta w czasie rejestracji lub składania zamówienia, z informacją potwierdzającą otrzymanie należności za zamówione produkty oraz informacją o sposobie realizacji zamówienia (dane do szkolenia). Klient jest zobowiązany  sprawdzić czy otrzymał emaila z danymi dostępowymi do szkolenia. Jeżeli w ciągu 48 godz. taka wiadomość nie dotrze Klient jest zobowiązany do kontaktu z firmą.

 10. Dostawa towaru:

  OPCJA 1: Aby pobrać opłacone ebooki, mapy myśli oraz infografiki, należy skorzystać z bezpośredniego linku zamieszczonego w treści maila otrzymanego od Administratora

  OPCJA 2: Zamówione ebooki lub dostępy do szkoleń internetowych przesyłane są bezpośrednio na adres email Kupującego podany w trakcie składania zamówienia.

  Kupujący nie ponosi dodatkowych kosztów za dostarczenie towaru i płatnościami za zamówiony towar. Zamówione produkty dostarczane są jedynie w formie elektronicznej.

 11. Zakupione w Serwisie ebooki, mapy myśli i infografiki można pobrać maksymalnie 5 razy w ciągu 3 dni od momentu zrealizowania zamówienia przez Administratora .

 12. Standardowy dostęp do szkolenia internetowego wynosi 14 dni, chyba że oferta szkolenia zakłada dłuższy okres. Jednorazowe przedłużenie dostępu na dodatkowe 7 dni po standardowych 14 dniach jest możliwe wówczas gdy nie mineło 7 dni od ostatniego dnia dostępów.Przedłużenie jest odpłatne i wynosi 50% aktualnej ceny z zamówienia.

 13. Otrzymanie zaświadczenia/świadectwa ukończenia szkolenia możliwe jest jedynie po spełnieniu wszystkich warunków ukończenia szkolenia zawartych na stronie z ofertą kursu.

 14. Formy płatności:

  OPCJA 1:

   Credit Agricole nr konta 44 1940 1076 6282 7962 0000 0000

  JulaMedia Sylwia Frankiewicz ul.Sportowa 2 lok. 106 35-111 Rzeszów NIP: 5170036761, REGON: 180920896

  w tytule proszę podać numer zamówienia otrzymany drogą mailową

  Po zaksięgowaniu środków na koncie bankowym Kupujący otrzyma zamówione publikacje / szkolenia internetowe oraz niezbędne instrukcje.

  OPCJA 2: Przelew natychmiastowy online z wykorzystaniem serwisu – Transferuj.pl

 • Jeśli zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe Administrator poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta w czasie rejestracji. W przypadku opłacenia przez Klienta zamówienia, którego zrealizowanie nie jest możliwe w przeciągu 72 godzin, Administrator dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy, z którego wpłata nastąpiła.

 • Złożenie zamówienia oznacza akceptację przez Kupującego treści niniejszego regulaminu.

 • Klient przed zakupem ebooka, mapy myśli, infografiki lub szkolenia internetowego powinien upewnić się, czy urządzenie, na którym zamierza ją odtwarzać, obsługuje format w jakim jest ona zapisana.

 • Poprzez złożenie zamówienia, Klient oświadcza, iż wyraża zgodę, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz.926 z późn. zm.) na wykorzystanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez firmę JulaMedia Sylwia Frankiewicz w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia.

 • Podawanie danych osobowych przez Uczestników służy wyłącznie realizacji zamówienia. Dane te nie są udostępniane osobom trzecim.

 • Kupujący ma w każdym czasie zapewniony dostęp do swoich danych osobowych i może zażądać ich niezwłocznego usunięcia.

PRAWA AUTORSKIE I ZASADY KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW

 1. Wszystkie ebooki, infografiki, mapy myśli oraz szkolenia internetowe udostępnione w Serwisie są chronione prawami autorskimi i podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz.83).

 2. Zakupione ebooki, mapy myśli oraz infografiki służą do ich odtwarzania i przechowywania na urządzeniach elektronicznych. Kupujący może je użytkować tylko zgodnie z przeznaczeniem.

 3. Wykorzystanie treści zakupionych produktów wymaga pisemnej zgody ze strony firmy JulaMedia Sylwia Frankiewicz.

 4. Wybrane ebooki, mapy myśli oraz infografiki są zabezpieczone znakiem wodnym i posiadają informacje umożliwiającą identyfikację pliku z jego nabywcą.

 5. Zakupionych ebooków, map myśli, infografik oraz dostępów do szkoleń internetowych nie można udostępniać osobom trzecim za pomocą kopiowania.

 6. Klient ma prawo korzystać z produktów zakupionych w Serwisie lub udostępnionych bezpłatnie przez Administratora tylko na własny użytek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Klient nie może udostępniać produktów zakupionych w Serwisie innym osobom.

 7. Klient nie może i nie jest uprawniony do:

  • rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu produktów zakupionych w firmie JulaMedia Sylwia Frankiewicz w całości lub we fragmencie,

  • komercyjnego wykorzystywania produktów zakupionych w firmie JulaMedia Sylwia Frankiewicz

  • modyfikowania produktów zakupionych w firmie JulaMedia Sylwia Frankiewicz

 8. Kupujący nie jest uprawniony do modyfikowania struktury pliku, zmiany jego formatu, dystrybuowania go oraz odtwarzania publicznie. Wszelkie próby łamania zabezpieczeń plików i odszyfrowywania ich zawartości są zabronione.

 9. Klient jest zobowiązany do zadbania o to, by żadne osoby nieuprawnione nie korzystały z produktów zakupionych w Serwisie w sposób niezgodny z prawem lub regulaminem.

 10. W przypadku wykrycia sytuacji wykorzystania produktów zakupionych w firmie JulaMedia Sylwia Frankiewicz niezgodnie z prawem, firma JulaMedia Sylwia Frankiewicz może skierować roszczenia z tego tytułu względem Klienta.

 11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostarczenia maila z informacjami dotyczącymi realizacji zamówień z przyczyn niezależnych od Serwisu np podanie błędnego adresu email  lub zakwalifikowania przez program pocztowy Klienta wiadomości mailowej jako spam.

REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest pisemne poinformowanie Administratora o zaistniałej sytuacji poprzez korespondencje na adres e-mail: biuro@julamedia.pl We wniosku reklamacyjnym należy podać nazwę towaru, dane kupującego, datę zakupu oraz opis powodu reklamacji.Reklamacji nie podlega subiektywne odczucie i niesprostanie oczekiwaniom Użytkownika/Kursanta co do formy, merytorycznej zawartości i przydatności produktu.

 2. Reklamacje Kupujący zgłasza w terminie 14 dni od daty zakupu produktu lub usługi poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@julamedia.pl.

 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedającego i w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres poczty elektronicznej nadawcy (Kupującego). Stanowisko sprzedającego w sprawie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczne.

 4. Zwrot kosztów w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez firmę JulaMedia Sylwia Frankiewicz , będzie dokonywany w sposób ustalony z Klientem, w terminie do 14 dni roboczych od momentu poinformowania Klienta o rozstrzygnięciu reklamacji na Jego korzyść.

 5. Klient będący konsumentem posiada możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

  • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

  • Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

 6. Za moment zawarcia umowy sprzedaży uważa się moment otrzymania przez firmę JulaMedia Sylwia Frankiewicz potwierdzenia zamówienia dokonanego przez Klienta.

 7. Ze względu na charakter sprzedawanych produktów i usług:

  • świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator serwisu oświadcza ze posiada pisemne zgody autorów ebooków, infografik, map myśli oraz szkoleń internetowych na ich sprzedaż w serwisie.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy regulujące prawa konsumenta.

 3. Wszelkie uwagi do postanowień niniejszego regulaminu winny być przesyłane na adres: biuro@julamedia.pl

 4. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie w każdym czasie. Aktualny regulamin jest zawsze dostępny w Serwisie. W przypadku wątpliwości Kupujący powinien zwrócić się do Sprzedającego z prośbą o wyjaśnienie postanowień Regulaminu.

 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za tymczasową niedostępność Serwisu.

 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 luty 2018 r.

Podziel się
Share
?
?

Firma JulaMedia wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy pod numerem 2.18/00106/2013. Zamknij

Szkolenia internetowe i Publikacje