INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez firmę  JulaMedia Sylwia Frankiewicz z siedzibą przy ul. Sportowa 2 lok. 106, 35-111 Rzeszów.

Definicje:

 • Administrator serwisu, Sprzedawca – JulaMedia Sylwia Frankiewicz,
  ul. Sportowa 2 lok.106, 35-111 Rzeszów,
  biuro@julamedia.pl, tel. 794-794-008 (pn – pt 9.00 – 15.30)
  NIP: 5170036761, REGON: 180920896,
  Nr konta: Credit Agricole 44 1940 1076 6282 7962 0000 0000
  Numer wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych  w WUP  w Rzeszowie 2.18/00106/2013
 • E-book – (także: eBook, książka elektroniczna lub publikacja elektroniczna), e-książka – treść zapisana w formie elektronicznej, przeznaczona do odczytania za pomocą odpowiedniego oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu komputerowym. Plik dostarczony w postaci dokumentu PDF. Wymaga posiadania kompatybilnego sprzętu oraz oprogramowania – zobacz również dział KORZYSTANIE Z TREŚCI CYFROWYCH
 • Baza danych – zorganizowany zbiór ustrukturyzowanych informacji, czyli danych, zwykle przechowywany w systemie komputerowym w formie elektronicznej
 • Cena – określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca należne podatki) należnego Sprzedawcy tytułem zrealizowania usługi lub sprzedaży Towaru prezentowanego w Serwisie. Wszystkie ceny podane w serwisie są cenami jednostkowymi tj. za 1 sztukę lub 1 osobę.
 • Grafika informacyjna (infografika) służy obrazowemu przedstawianiu informacji w możliwie prosty i czytelny sposób. Z tego względu jest wykorzystywana przy projektowaniu znaków, map terenu, redakcji artykułów prasowych oraz w celach edukacyjnych. Język symboliczny umożliwia porozumienie się specjalistów z różnych dziedzin, np. informatyków, matematyków, badaczy przyrody i statystyków. Plik dostarczony w postaci dokumentu PDF lub pliku graficznego (jpg lub png). Wymaga posiadania kompatybilnego sprzętu oraz oprogramowania – zobacz również dział KORZYSTANIE Z TREŚCI CYFROWYCH
 • Funkcjonalność – zdolność Treści Cyfrowej lub Towaru do pełnienia swoich funkcji z uwzględnieniem ich przeznaczenia
 • Integracja – połączenie Treści Cyfrowej z elementami Środowiska Cyfrowego Kupującego i włączenie ich do tych elementów w celu zapewnienia zgodności z Umową o Dostarczanie Treści Cyfrowej.
 • Interoperacyjność – zdolność Treści Cyfrowej do współdziałania ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem innymi niż te zazwyczaj używane do korzystania z Treści Cyfrowej lub Towaru tego samego rodzaju.
 • Kod promocyjny – kod promocyjny wydawany przez Sprzedawcę uprawniający do nabycia Towarów oferowanych w Serwisie przy uwzględnieniu określonego rabatu procentowego lub kwotowego;
 • Kupujący – kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą oraz każda inna jednostka organizacyjna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.
 • Kupujący – konsument: pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która dokonuje zakupu w celach niezawodowych (dobrowolna opcja zaznaczona w formularzu zamówienia).
 • Uczestnik kursu –  pełnoletnia osoba zgłaszana przez kupującego do odbycia szkolenia.
 • Mind Mapping (dosłownie mapowanie myśli) – szczególny rodzaj notowania, mający według jego twórców zwiększać efektywność pracy i zapamiętywania oraz aktywować intuicję dzięki wykorzystaniu synergicznej współpracy obu półkul mózgowych. Plik dostarczony w postaci dokumentu PDF lub pliku graficznego (jpg lub png). Wymaga posiadania kompatybilnego sprzętu oraz oprogramowania – zobacz również dział KORZYSTANIE Z TREŚCI CYFROWYCH
 • Serwis – witryna internetowa dostępna w Internecie pod adresem: julamedia.pl
 • Szkolenie internetowe to inaczej nauczanie przez Internet (e-learning). Szkolenie dostarczane kupującemu w formie elektronicznej na specjalnie stworzonej platformie szkoleniowej. Korzystanie ze szkolenia wymaga posiadania dodatkowego oprogramowania.
 • Środowisko Cyfrowe – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Kupującego w celu uzyskania dostępu do Treści Cyfrowej w celu korzystania z nich.
 • Towary (dawniej produkty): ebooki, infografiki, szkolenia internetowe, mapy myśli, bazy danych, bazy danych online, słowniki, dostępne w serwisie Sprzedawcy. Wszystkie towary dostępne w Serwisie udostępniane są w postaci Treści Cyfrowych
 • Treści Cyfrowe – treści wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej niezapisane na materialnym nośniku, dostarczane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu na rzecz Kupującego, za zapłatą Ceny.
  • Informacje o funkcjonalności Treści Cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony, dostępności wsparcia technicznego i aktualizacji, a także mających znaczenie kompatybilności i interoperacyjności Treści Cyfrowych, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć znajdują się na karcie KORZYSTANIE Z TREŚCI CYFROWYCH
  • Treść Cyfrową dostarcza się w wersji wskazanej na karcie KORZYSTANIE Z TREŚCI CYFROWYCH
 • Usługi – usługi szkoleniowe, informatyczne, marketingowe oraz inne usługi świadczone przez Sprzedawcę w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w tym wtyczki i szablony.
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego Towarów za zapłatą Ceny;
 • Użytkownik – każda osoba korzystają z zasobów serwisu: julamedia.pl
 • Wideoszkolenie – szkolenie na żywo prowadzone w trybie trener – uczestnik. Korzystanie ze szkolenia wymaga posiadania sprzętu komputerowego / tableta / smarftona oraz dodatkowego oprogramowania. Patrz KORZYSTANIE Z TREŚCI CYFROWYCH

 

OFERTA SERWISU

 

Oferta serwisu obejmuje:

 • Wydawnictwa książkowe w formie elektronicznej (eBooki) udostępniane w formie plików PDF.
 • Szkolenia w formie e-learning udostępniane na platformie edukacyjnej Sprzedawcy lub jego Partnerów biznesowych.
 • Mapy myśli oraz infografiki udostępniane w formie plików graficznych (jpg, png, pdf).
 • Bazy danych udostępnianych w formacie xls, csv lub pdf oraz w postaci subskrypcji,
 • Słowniki dostępne online,
 • Usługi informatyczne, szkoleniowe oraz marketingowe świadczone są w ramach wykonywanej działalności gospodarczej.
 1. Sprzedający zastrzega możliwość udostępniania Towary bez konieczności dokonywania za niego płatności po uprzednim zarejestrowaniu w Serwisie.
 2. Towary oferowane przez Sprzedającego są Towary wydawanymi przez firmę JulaMedia Sylwia Frankiewicz lub jej partnerów, na podstawie umów zawieranych z osobami i podmiotami uprawnionymi do ich rozpowszechniania.
 3. Wszystkie podane w serwisie ceny są cenami brutto, tzn. zawierają należny podatek VAT.
 4. Wszystkie podane w serwisie ceny są cenami za sztukę lub osobę.
 5. Na wszystkie dokonane zakupy są wystawiane faktury ZW. Faktura wystawiona zostanie po potwierdzeniu dokonania płatności za towary lub usługę.
 6.  W przypadku chęci otrzymania faktury na firmę, należy na stronie zamówienia:
  • z rozwijanego menu wybrać typ klienta (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarcza lub firma i instytucja)
  • wprowadzić NIP firmy oraz jej nazwę. Po zaksięgowaniu wpłaty nie będzie możliwości zmiany danych kontrahenta. Uwaga. Akceptując regulamin, akceptujesz sposób dostarczenia faktury w wersji elektronicznej, w formacie PDF, drogą mailową.
 7. Ceną wiążącą jest cena podana podczas składnia zamówienia na podstronie ”Zamówienia”.

ZASADY KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH FUNKCJI SERWISU

 1. Przeglądanie danych zawartych w serwisie jest bezpłatne i nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami użytkownika wobec Administratora.
 2. Przeglądanie zawartości serwisu nie wymaga rejestracji.
 3. Treść serwisu jest własnością Administratora. Kopiowanie wszelkiej zawartości strony, a w szczególności opisów i zdjęć towarów w celach komercyjnych bez pisemnej zgody jest zabronione.

ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW TOWARÓW I USŁUG

 1. Zamówienia na towarów przyjmowane są w formie elektronicznej za pomocą formularza zamówienia (koszyka) dostępnego na stronie. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i podanie prawdziwych danych.
  • Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, za błędne dane kontaktowe podane przez Kupującego;
  • Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Sprzedającego o wszelkich zauważonych błędach w podanych przez siebie danych.
 2. Złożenie zamówienia nie wymaga założenia konta i zalogowania się. W przypadku dobrowolnego założenia w serwisie konta klienta, Kupujący jest zobowiązany do przechowywania hasła i loginu w bezpiecznym miejscu i do nieudostępniania ich osobom trzecim.
 3. Do momentu złożenia przez Kupującego zamówienia, może on samodzielnie zmieniać i modyfikować zawartość formularza zamówienia (koszyka).
 4. Zamówienia można składać 24/7. Zamówienia są realizowane tylko w godzinach pracy firmy: pn-pt 9.00 do 15.30. 
 5. Dokonanie zamówienia treści cyfrowych wiąże się z koniecznością zaznaczenia przez Kupującego-konsumenta w formularzu zamówienia pola „TAK, chcę otrzymać zamówiony towary lub usługę po zaksięgowaniu środków i rezygnuję z przysługującego mi prawa do odstąpienia od umowy.”
 6. Po potwierdzeniu zamówienia, kupujący otrzyma automatycznie emaila zawierającego szczegółowe dane swojego zamówienia oraz fakturę proformę, a w przypadku wybrania formaty zapłaty: przelew bankowy – dane niezbędne do dokonania płatności.
 7. Na dokonanie zapłaty za zamówione towary i usługi oczekujemy 72 h licząc od momentu złożenia zamówienia.
 8. Złożenie zamówienia w Serwisie stanowi zawarcie Umowy Sprzedaży i pociąga za sobą obowiązek zapłaty, ponieważ następuje rozpoczęcie przygotowywania dla Kupującego spersonalizowanej kopii towaru. 

 9. Zamówienie dotyczące towarów zostanie w pełni zrealizowane po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia z banku lub od operatora transakcji online (Tpay.com) informacji o dokonaniu płatności. Realizacja zamówienia następuje do maksymalnie 48 godz. roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty. Zakończenie realizacji zamówienia, potwierdzone zostanie wysłaniem na adres email Kupującego maila o tytule: „Twoje zamówienie z dnia […] zostało zrealizowane”.

 10. Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności Administrator,  prześle wiadomość na adres e-mail podany przez Kupującego w czasie rejestracji lub składania zamówienia, z informacją potwierdzającą otrzymanie należności za zamówione towary oraz informacją o sposobie realizacji zamówienia (indywidualne dane do szkolenia). Wysłanie w/w wiadomości przez Sprzedawcę, jest równoznaczne z dostarczeniem Treści Cyfrowych i uprawnia Kupującego do uzyskania dostępu do zamówionych Towarów. Kupujący jest zobowiązany sprawdzić czy otrzymał emaila z danymi dostępowymi do szkolenia. Jeżeli w ciągu 48 godz. taka wiadomość nie dotrze, Kupującego jest zobowiązany do kontaktu ze Sprzedawcą.

 11. Dostawa towaru:

  OPCJA 1: Aby pobrać opłacone ebooki, mapy myśli, infografiki lub bazy danych należy skorzystać z bezpośredniego linku zamieszczonego w treści maila otrzymanego od Administratora,

  OPCJA 2: Zamówione ebooki lub dostępy do szkoleń internetowych przesyłane są bezpośrednio na adres email Kupującego podany w trakcie składania zamówienia. Kupujący nie ponosi dodatkowych kosztów za dostarczenie towaru i płatnościami za zamówiony towar. Zamówione towary dostarczane są jedynie w formie elektronicznej.

 12. Zakupione w Serwisie ebooki, mapy myśli, infografiki oraz bazy danych można pobrać maksymalnie 3 razy w ciągu 7 dni od momentu zrealizowania zamówienia przez Administratora .
 13. Standardowy dostęp do szkolenia/kursu internetowego wynosi 14 dni, chyba, że oferta szkolenia/kursu zakłada dłuższy okres. Jeśli uczestnik nie spełni wszystkich warunków prawidłowego wykonania kursu to jest możliwe przedłużenie dostępu do kursu na dodatkowe 7 dni po standardowych 14 dniach (lub połowę dni z wyznaczonego wcześniej czasu z oferty) wynosi 50% ceny z zamówienia. 
  1. Możliwość skorzystania z odpłatnego przedłużenia dostępu do szkolenia ograniczone jest do 270 dni kalendarzowych, licząc od dnia następującego po dniu, w którym nastąpiło wygaśnięcie dostępu do szkolenia.
 14. Otrzymanie papierowego zaświadczenia/świadectwa ukończenia szkolenia możliwe jest jedynie po spełnieniu wszystkich warunków prawidłowego ukończenia szkolenia zawartych na stronie z ofertą kursu (list polecony wysyłany do 7 dni roboczych Pocztą Polską od momentu otrzymania niezbędnych danych). Dane niezbędne do wystawienia dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu to:
  1. imię, nazwisko,
  2. data i miejsce urodzenia* (nie dotyczy dokumentów oraz duplikatów wydanych po 04.01.2024 r.)
  3. NR PESEL (lub inny numer dokumentu potwierdzającego tożsamość),
   • Cel przetwarzania: Numer PESEL służy jednoznacznej identyfikacji uczestnika szkolenia
   • Podstawa przetwarzania: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – art. 5 pkt. e
 15. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Administrator serwisu nie wykonuje scanów zaświadczeń/świadectw oraz nie umożliwia osobistego odbioru dokumentów i/lub skorzystania z innej opcji dostawy w/w dokumentów niż ta wymienione w regulaminie.
 16. Pierwsze wysłanie dokumentu listem poleconym jest wliczone w cenę szkolenia. Nieodebranie przesyłki w terminie i ponowna wysyłka dokumentów potwierdzających ukończenie  kursu / szkolenia  – wynosi 40 zł brutto. Wysyłka duplikatu dokumentu  wynosi 40 zł brutto.
 17. Formy płatności:
  OPCJA 1:

Credit Agricole nr konta 44 1940 1076 6282 7962 0000 0000

JulaMedia Sylwia Frankiewicz,
ul.Sportowa 2 lok. 106 35-111 Rzeszów
NIP: 5170036761, REGON: 180920896

w tytule proszę podać numer zamówienia otrzymany drogą mailową

Po zaksięgowaniu środków na koncie bankowym Kupujący otrzyma zamówione towary

OPCJA 2: Przelew natychmiastowy online z wykorzystaniem serwisu – Tpay.com. Korzystanie z tej opcji płatności nie wiąże się dla Kupującego z naliczeniem dodatkowej prowizji.

 • Jeśli zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe, Administrator poinformuje Kupującego o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Kupującego w czasie rejestracji / składania zamówienia. W przypadku opłacenia przez Kupującego zamówienia, którego zrealizowanie nie jest możliwe w przeciągu 72 godzin roboczych, Administrator dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy, z którego wpłata nastąpiła.
 • Jeżeli Sprzedawca nie dostarczył Treści Cyfrowej w wyznaczonym czasie 72 godzin roboczych Kupujący:
  • wzywa Sprzedawcę do ich dostarczenia, a jeżeli Sprzedawca nie dostarczy Treści Cyfrowej lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Kupujący może odstąpić od Umowy Sprzedaży albo
  • może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez wzywania do dostarczenia Treści Cyfrowej, jeżeli:
   1) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy Treści Cyfrowej lub
   2) Kupujący i Sprzedawca uzgodnili lub z okoliczności zawarcia Umowy Sprzedaży wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Treści Cyfrowej miał istotne znaczenie dla Kupującego, a Sprzedawca nie dostarczył ich w tym terminie.
 • Złożenie zamówienia oznacza akceptację przez Kupującego treści niniejszego regulaminu. Akceptacja regulaminu jest niezbędne przy każdorazowym zamówieniu.
 • Kupujący przed zakupem ebooka, mapy myśli, infografiki, bazy danych lub szkolenia internetowego powinien upewnić się, czy urządzenie, na którym zamierza ją odtwarzać, obsługuje format w jakim jest ona zapisana.
 • Sprzedawca informuje Kupującego o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności Treści Cyfrowej z Umową Sprzedaży, a Kupujący powinien wówczas zainstalować te aktualizacje w rozsądnym czasie, w szczególności w terminie wskazanym przez Sprzedawcę.
 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Treści Cyfrowej z Umową Sprzedaży, jeżeli Kupujący, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Treści Cyfrowej odbiega od wymogów zgodności z Umową Sprzedaży oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Treści Cyfrowej.
 • Jeżeli Kupujący nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Treści Cyfrowej z Umową Sprzedaży wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:
  1. poinformował Kupującego o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;
  2. niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Sprzedawcę.
 • Kupujący ma obowiązek współpracować ze Sprzedawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych (w tym przykładowo przy zastosowaniu komunikacji e-mailowej, telefonicznej, poprzez przesłanie wymaganych printscreenów), w celu ustalenia, czy brak zgodności Treści Cyfrowej z Umową Sprzedaży w odpowiednim czasie wynika z cech Środowiska Cyfrowego Kupującego.
 • Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową Sprzedaży Treści Cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności Treści Cyfrowej z Umową Sprzedaży, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia Treści Cyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia.
 • W przypadku Treści Cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową Sprzedaży takiej Treści Cyfrowej, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową Sprzedaży miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności Treści Cyfrowej z Umową Sprzedaży wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
 • Domniemania określone powyżej nie mają zastosowania, jeżeli:
  1. Środowisko Cyfrowe Kupującego nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Sprzedawca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem Umowy Sprzedaży;
  2. Kupujący, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem Umowy Sprzedaży o obowiązku współpracy ze Sprzedawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności Treści Cyfrowej z Umową Sprzedaży w odpowiednim czasie wynika z cech Środowiska Cyfrowego Kupującego, nie wykonuje tego obowiązku.
 • Poprzez złożenie zamówienia oraz zawarcie Umowy Sprzedaży, Kupujący oświadcza, iż wyraża zgodę, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz.926 z późn. zm.) na wykorzystanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez firmę JulaMedia Sylwia Frankiewicz w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia.
 • Podawanie oraz przetwarzanie danych osobowych przez Użytkownika, służy celom oraz odbywa się na zasadach opisanych w Polityce Prywatności stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu

PRAWA AUTORSKIE I ZASADY KORZYSTANIA Z TOWARÓW

 1. Wszystkie ebooki, infografiki, mapy myśli oraz szkolenia internetowe udostępnione w Serwisie są chronione prawami autorskimi i podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz.83).
 2. Zakupione ebooki, mapy myśli oraz infografiki służą do ich odtwarzania i przechowywania na urządzeniach elektronicznych. Kupujący może je użytkować tylko zgodnie z przeznaczeniem.
 3. Wykorzystanie treści zakupionych towarów (z wyjątkiem baz danych) wymaga pisemnej zgody ze strony firmy JulaMedia Sylwia Frankiewicz.
 4. Wybrane ebooki, mapy myśli oraz infografiki są zabezpieczone znakiem wodnym i posiadają informacje umożliwiającą identyfikację pliku z jego nabywcą.
 5. Zakupionych ebooków, map myśli, infografik oraz dostępów do szkoleń internetowych i platformy edukacyjnej nie można udostępniać osobom trzecim za pomocą kopiowania.
 6. Kupujący ma prawo korzystać z towarów zakupionych w Serwisie lub udostępnionych bezpłatnie przez Administratora tylko na własny użytek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Kupujący nie może udostępniać towarów zakupionych w Serwisie innym osobom.
 7. Kupujący nie może i nie jest uprawniony do:
  • rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu towarów zakupionych w firmie JulaMedia Sylwia Frankiewicz w całości lub we fragmencie,
  • komercyjnego wykorzystywania towarów (z wyjątkiem baz danych, wtyczek i szablonów) w firmie JulaMedia Sylwia Frankiewicz
  • modyfikowania towarów (z wyjątkiem baz danych i szablonów) zakupionych w firmie JulaMedia Sylwia Frankiewicz
 8. Kupujący nie jest uprawniony do modyfikowania (z wyjątkiem baz danych, wtyczek i szablonów) struktury pliku, zmiany jego formatu, dystrybuowania go oraz odtwarzania publicznie. Wszelkie próby łamania zabezpieczeń plików i odszyfrowywania ich zawartości są zabronione.
 9. Kupujący jest zobowiązany do zadbania o to, by żadne osoby nieuprawnione nie korzystały z towarów zakupionych w Serwisie w sposób niezgodny z prawem lub regulaminem.
 10. W przypadku wykrycia sytuacji wykorzystania towarów (z wyjątkiem baz danych, wtyczek i szablonów) zakupionych w firmie JulaMedia Sylwia Frankiewicz niezgodnie z prawem, firma JulaMedia Sylwia Frankiewicz może skierować roszczenia z tego tytułu względem Kupującego.
 11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostarczenia maila z informacjami dotyczącymi realizacji zamówień z przyczyn niezależnych od Serwisu lub zakwalifikowania przez program pocztowy wiadomości mailowej jako spam. Administrator dysponuje kopiami wiadomości mailowych wysłanych do Kupującego i na życzenie Kupującego może dokonać ich ponownej wysyłki na wskazany adres email.

REKLAMACJE, ZWROTY, RĘKOJMIA

 1. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest pisemne poinformowanie Administratora o zaistniałej sytuacji poprzez korespondencje na adres e-mail: biuro@julamedia.pl We wniosku reklamacyjnym należy podać nazwę towaru, dane kupującego, datę zakupu oraz opis powodu reklamacji. Reklamacji nie podlega subiektywne odczucie i niesprostanie oczekiwaniom Użytkownika/Kursanta co do formy, merytorycznej zawartości i przydatności towaru.
 2. Reklamacje Kupujący zgłasza w terminie 14 dni od daty zakupu towaru lub usługi poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@julamedia.pl .
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedającego i w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres poczty elektronicznej nadawcy (Kupującego). Stanowisko sprzedającego w sprawie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczne.
 4. Zwrot kosztów w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez firmę JulaMedia Sylwia Frankiewicz, będzie dokonywany w sposób ustalony z Kupującym, w terminie do 7 dni od momentu poinformowania Kupującego o rozstrzygnięciu reklamacji na Jego korzyść.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego – konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 6. Kupujący – konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • Kupujący – konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  • Kupujący – konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  • Kupujący – konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 7. Za moment zawarcia umowy sprzedaży uważa się moment otrzymania przez firmę JulaMedia Sylwia Frankiewicz potwierdzenia zamówienia dokonanego przez Kupującego.
 8. Ze względu na charakter sprzedawanych towarów i usług:*
  • świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  • powyższe zapisy nie stosuje się do sytuacji opisanych poniżej w pkt. 10.*Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta z późn. zm.
 9. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Kupujący ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w wersji obowiązującej od 1 stycznia 2023 r . Jeżeli Kupujący jest Przedsiębiorcą, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi
 10. Jeżeli Treść Cyfrowa są niezgodne z Umową Sprzedaży, to Kupujący może: a. żądać doprowadzenia do jej zgodności z Umową Sprzedaży.
  • Jeżeli doprowadzenie do zgodności Treści Cyfrowej z Umową Sprzedaży jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Treści Cyfrowej do zgodności z Umową Sprzedaży. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Treści Cyfrowej z Umową Sprzedaży oraz wartość Treści Cyfrowej zgodnych z Umową Sprzedaży.
  • Sprzedawca doprowadza Treść Cyfrową do zgodności z Umową Sprzedaży w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Kupującego o braku zgodności z Umową Sprzedaży, i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Treści Cyfrowej do zgodności z Umową Sprzedaży ponosi Sprzedawca.

  b. złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, gdy:

  1.  doprowadzenie do zgodności Treści Cyfrowej z Umową Sprzedaży jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy;
  2. Sprzedawca nie doprowadził Treści Cyfrowej do zgodności z Umową Sprzedaży;
  3. brak zgodności Treści Cyfrowej z Umową Sprzedaży występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Treść Cyfrową do zgodności z Umową Sprzedaży;
  4. brak zgodności Treści Cyfrowej z Umową Sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie Ceny albo odstąpienie od Umowy Sprzedaży bez uprzedniego skorzystania z opcji żądania doprowadzenia Treści Cyfrowych do zgodności z Umową Sprzedaż
  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści Cyfrowej do zgodności z Umową Sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
 11. Kupujący nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli Treść Cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę Ceny, a brak zgodności Treści Cyfrowej z Umową Sprzedaży jest nieistotny.
 12. Po odstąpieniu od Umowy Sprzedaży Sprzedawca nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Kupującego w trakcie korzystania z Treści Cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę, z wyjątkiem treści, które
  1. są użyteczne wyłącznie w związku z Treścią Cyfrową, które stanowiły przedmiot Umowy Sprzedaży;
  2. dotyczą wyłącznie aktywności Kupującego w trakcie korzystania z Treści Cyfrowej, które stanowiły przedmiot Umowy Sprzedaży;
  3. zostały połączone przez Sprzedawcę z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności;
  4. zostały wytworzone przez Kupującego wspólnie z innymi konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać.
 13. Sprzedawca udostępnia Kupującego na jego żądanie i na swój koszt, w rozsądnym czasie oraz w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego treści wytworzone lub dostarczone przez Kupującego w trakcie korzystania z Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej, inne niż dane osobowe, z wyjątkiem treści, o których mowa w pkt 12.1 – 12.3 powyżej.
 14. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sprzedawca może uniemożliwić Kupującemu dalsze korzystanie z Treści Cyfrowych, w szczególności przez uniemożliwienie Kupującemu dostępu do Treści Cyfrowych lub zablokowanie Konta Klienta.
 15. W przypadku odstąpienia od Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowej, Kupujący jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej Treści Cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.
 16. Sprzedawca może dokonać zmiany Treści Cyfrowe, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z Umową Sprzedaży, z uzasadnionych przyczyn wskazanych sekcji Postanowienia Końcowe Regulaminu Sprzedaży. Nie jest możliwe dokonanie zmiany Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej dostarczanych w sposób jednorazowy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są w języku polskim.
 2. Administrator serwisu oświadcza ze posiada pisemne zgody autorów ebooków, infografik, map myśli oraz szkoleń internetowych na ich sprzedaż w serwisie.
 3. Każdy kupujący może zamieścić w Serwisie swoją ocenę zakupionego Towaru poprzez przyznanie tzw. „gwiazdek” oraz dodanie krótkiej opinii na karcie danego produktu w zakładce Opinie. Zamieszczenie oceny wymagana bezwzględnie podania:
  • ilości gwiazdek od 1 do 5
  • opinii słownej
  • imienia i nazwiska
  • adresu email
  • W przypadku szkoleń internetowych, ocena Kupującego lub Uczestnik szkolenia może zostać wyrażona w sekcji Ocena szkolenia znajdującej na końcu wybranych szkoleń.
  • Weryfikacja czy opinia została zamieszczona przez zamawiającego, będzie dokonywania przez Sprzedawcę na podstawie adresu email i imienia i nazwiska Kupującego.
  • Ze względów bezpieczeństwa oraz ochronę danych osobowych, w opiniach wyświetlanych w serwisie, zanonimizowane zostaną takiej dane Kupującego jak adres email oraz nazwisko.
  • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do publikowania opinii od Kupujących lub Uczestnika kursu, co do których będzie w stanie zweryfikować dokonanie przez nich zakupu. Zweryfikowani recenzenci otrzymają przy swoich opiniach odznakę „Zweryfikowany „.
  • Sprzedawca podejmuje ze swojej strony kroki mające na celu blokowanie nierzetelnych, fikcyjnych (niepopartych faktami, doświadczeniem, dowodami), wprowadzającymi w błąd Klientów opinii.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy regulujące prawa konsumenta.
 5. Wszelkie uwagi do postanowień niniejszego regulaminu winny być przesyłane na adres: biuro@julamedia.pl
 6. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie w każdym czasie, które zawsze będą wynikiem istotnych zmian w zakresie prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej.
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za tymczasową niedostępność Serwisu.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.01. 2024r.
Podziel się
Share
Szkolenia internetowe i Publikacje