Czy oprócz zaświadczenia za ukończenie kursu można otrzymać dodatkowy dyplom i legitymację?

Jesteś w:
  • Baza Wiedzy
  • Szkolenia
  • Czy oprócz zaświadczenia za ukończenie kursu można otrzymać dodatkowy dyplom i legitymację?
< Powrót

Po prawidłowym ukończeniu szkolenia, jego uczestnik otrzymuje papierowe zaświadczenie (lub świadectwo) z indywidualnym numerem oraz hologramem.Dokument wydany na podstawie wzoru §18 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Rozporządzenie nie przewiduje wydawania dodatkowych dyplomów ani legitymacji.

Podziel się
Share
Szkolenia internetowe i Publikacje