Procedura Wydawnicza

Dlaczego warto powierzyć nam wydanie swojej publikacji?

PAMIĘTAJ:

 1. Współpraca z Nami nigdy nie spowoduje utraty przez Ciebie praw autorskich.fotolia 38049163 xs
 2. Wydamy Twoją publikację w wersji elektronicznej w formacie PDF i/lub mp3 nadając jej indywidualny numer ISBN (ang. International Standard Book Number -Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki) przyznawany przez Bibliotekę Narodową.
 3. Zaprojektujemy oprawę wizualną Twojego e-booka, a także dokonamy jego stosownej korekty.
 4. Zajmiemy się kompleksową promocją i reklamą Twojego dzieła.
 5. Będziemy aktywnie zarządzać oraz nawiązywać współpracę z nowymi Partnerami , którzy będą promować Twoje publikacje w swoich serwisach internetowych.

Stosowana przez Nas procedura wydawnicza:

ETAP 1- AnkietaETAP2 - AnalizaETAP 3 - UmowaETAP 4 - WydanieETAP 5 - Sprzedaż

ETAP 1 Wypełnienie i przesłanie ankiety autora

 • Z naszej strony JulaMedia.pl ściągnij na Swój komputer ANKIETĘ DLA AUTORÓW
 • Właściwie uzupełnij wszystkie pola w ankiecie,
 • Wypełnioną ankietę prześlij w formie załącznika na adres e-mail biuro@julamedia.pl

ETAP 2 Zapoznanie się z nadesłaną propozycją publikacji

 • Wnikliwie analizujemy nadesłaną do nas propozycję publikacji,
 • Odpowiadamy na każdą ankietę, która została właściwie wypełniona i wysłana na podany wyżej adres e-mail,
 • Informujemy Cię o naszej decyzji i dalszych losach Twojej publikacji.

ETAP 3 Umowa wydawnicza

 • Wspólnie ustalamy warunki naszej współpracy wydawniczej,
 • Wysyłamy do Ciebie drogą e-mailowa przygotowaną umowę wydawniczą,
 • Sprawdzasz poprawność danych zawartych w umowie,
 • Jeśli wszystkie dane są prawidłowe to drukujesz umowę w dwóch egzemplarzach,
 • Podpisujesz umowy we wskazanych miejscach i wysyłasz do Nas pocztą na adres:

JulaMedia Sylwia Frankiewicz

ul. Sportowa 2/106
35- 111 Rzeszów

 • Wyznaczamy termin przekazania pełnego tekstu publikacji i określamy czas potrzebny na jej przygotowanie.

ETAP 4 Przygotowanie publikacji do wydania i sprzedaży

 • Przygotowujemy korektę oraz skład nadesłanego tekstu,
 • Przygotowujemy projekty okładki oraz materiałów reklamowych,
 • Wysyłamy do Ciebie zaprojektowaną przez Nas publikację,
 • Informujesz Nas drogą e-mailową o zaakceptowaniu przez Ciebie naniesionych przez Nas zmian,
 • Przygotowujemy akcję promocyjną Twojej publikacji.

ETAP 5 Wydanie publikacji i rozpoczęcie sprzedaży

 • Publikacja po ostatecznym zaakceptowaniu przez Ciebie zostaje wprowadzona do sprzedaży i poddana skutecznym zabiegom marketingowym, których celem jest osiągnięcie satysfakcjonującego poziomu sprzedaży.

 

Masz pytania lub sugestie?

Napisz do nas

Z przyjemnością pomożemy

 

 

Podziel się
Share
Szkolenia internetowe i Publikacje