fotolia_43788024_xs

Usługa informatyczna – konwersja prezentacji multimedialnych do standardu SCORM.