Tag Archives: szkolenia bhp przez internet

wymogi

Wymogi prawne względem pracowników i organów kontroli / 50 zł

Szkolenie  ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy właściciel firm z sektora MŚP w zakresie praw i obowiązków pracowników, podstawowych obowiązków pracodawcy, a także postępowania w przypadku wypadku w firmie oraz kontroli ze strony Państwowej Inspekcji Pracy. Szkolenie powstało w oparciu o aktualne regulacje prawne.

?

Firma JulaMedia wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy pod numerem 2.18/00106/2013. Zamknij

Szkolenia internetowe i Publikacje