flying-books-1-1408766-m

Studia dla absolwentów

Obrona pracy magisterskiej to zazwyczaj moment, w którym większość studentów kończy swoją przygodę z uczelnią wyższą i poświęca się pracy zawodowej. Nie zawsze jednak rozpoczęcie pracy musi się wiązać z definitywnym zakończeniem edukacji, często sami pracodawcy zachęcają czy wręcz wymagają podnoszenia kwalifikacji przez swoich podwładnych. Dla takich osób uczelnie wyższe mają przygotowaną bogatą ofertę studiów […]